Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dane osobowe, które Klient przekazuje Sklepowi Internetowemu Stara Szkoła (dalej jako Sklep) są przetwarzane przez Stara Szkoła Sp. z o.o., Rudno 16, 56-100 Wołów, NIP: 988-029-43-74, REGON: 022497532, KRS: 0000524191 wyłącznie w celu realizacji zamówień złożonych w Sklepie oraz wysyłki newslettera w formie wiadomości e-mail, jeśli Klient uprzednio wyrazi na to zgodę.

Dane osobowe są zabezpieczane oraz przechowane zgodnie następującymi przepisami:
- Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
- Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

Każdy Klient ma prawo do zmiany oraz usunięcia swoich danych osobowych za pośrednictwem panelu klienta lub kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Polityka Prywatności Sklepu może ulec zmianie dowolnym czasie, a zmiana stanie się skuteczna we wskazanym terminie. Klienci zostaną powiadomieni o wprowadzonych zmianach poprzez stronę Polityki Prywatności Sklepu. W przypadku braku akceptacji zmian Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania ze Sklepu lub zwrócić się do Biura Obsługi Klienta o usunięcie konta.